[1]
Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 1, no. 3, pp. 516-531, Aug. 2020.