[1]
K. Bakry, A. Patuti, and Andi Nur Afifah Ikrimah, “Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 1, no. 4, pp. 692-708, Dec. 2020.