[1]
Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, K. Anita, and Nur Sri Reski, “Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 2, no. 2, pp. 271-286, Aug. 2021.