[1]
A. Patahuddin, J. Mangka, J. Perdamaian Dunia, and Awi Jaya Wardana, “Hubungan Negara, Syariat, dan Pemimpin dalam Perspektif Imam al-Māwardī”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 3, no. 2, pp. 222-236, Aug. 2022.