[1]
A. Mangka, Amrah Husma, and Jahada Mangka, “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 3, no. 2, pp. 205-221, Aug. 2022.