[1]
A. Patahuddin, A. Azwar, and Muh. Syukur S., “Penyaluran Zakat untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 3, no. 3, pp. 283-296, Dec. 2022.