[1]
K. Aqbar, I. Iskandar, Awal Rifai Wahab, and Abdul Aziz Husaini, “Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 3, no. 3, pp. 350-370, Dec. 2022.