[1]
Ummu Kalsum, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and S. Sirajuddin, “Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (Rum) sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 4, no. 1, pp. 152-165, Apr. 2023.