Asri, A., Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 1, no. 1, Apr. 2020, pp. 79-92, doi:10.36701/bustanul.v1i1.132.