Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. “Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi ”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 1, no. 3, Aug. 2020, pp. 516-31, doi:10.36701/bustanul.v1i3.206.