Bakry, K., A. Patuti, and Andi Nur Afifah Ikrimah. “Euthanasia Dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍararu Lā Yuzālu Bi Al-Ḍarar”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 1, no. 4, Dec. 2020, pp. 692-08, doi:10.36701/bustanul.v1i4.271.