Muhammad Taufan Djafri, A. Patahuddin, and M. Ridha. “Khiyār al˗Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama Dan Imam Malik)”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 1, no. 4, Dec. 2020, pp. 566-87, doi:10.36701/bustanul.v1i4.273.