Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, K. Anita, and Nur Sri Reski. “Kriteria Al-Gārimīn Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 2, no. 2, Aug. 2021, pp. 271-86, doi:10.36701/bustanul.v2i2.380.