Saadal Jannah, Akrama Hatta, and Winda Sari Agustini. “Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam ”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 3, no. 3, Dec. 2022, pp. 297-0, doi:10.36701/bustanul.v3i3.626.