Patahuddin, A., A. Azwar, and Muh. Syukur S. “Penyaluran Zakat Untuk Penanganan Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih)”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 3, no. 3, Dec. 2022, pp. 283-96, doi:10.36701/bustanul.v3i3.661.