Aqbar, K., I. Iskandar, Awal Rifai Wahab, and Abdul Aziz Husaini. “Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 3, no. 3, Dec. 2022, pp. 350-7, doi:10.36701/bustanul.v3i3.670.