Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, and Chaeril Syarifuddin. “Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (August 6, 2020): 390-415. Accessed June 17, 2024. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/186.