Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, and Muhammad Ridha. “Khiyār al˗Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama Dan Imam Malik)”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 4 (December 25, 2020): 566-587. Accessed June 5, 2023. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/273.