Aqbar, Khaerul, Iskandar Iskandar, Awal Rifai Wahab, and Abdul Aziz Husaini. “Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3, no. 3 (December 2, 2022): 350-370. Accessed March 28, 2023. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/670.