1.
Muhammad Taufan Djafri, Patahuddin A, Ridha M. Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam [Internet]. 2020Dec.25 [cited 2024Jun.20];1(4):566-87. Available from: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/273