[1]
Aqbar, K., Sulkifli Herman and Arsan, A. 2022. Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam . 2, 1 (May 2022), 13-36. DOI:https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534.