(1)
Patuti, A.; Afia Hafizah; Aisyah, A. Kedudukan Al-Tas‘īr Al-Jabarī Dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal Al-Ḍarar Al-Khāṣ Li Daf‘ Al-Ḍarar Al-‘Ām. al-khiyar 2023, 3, 114-129.