Patuti, A., Afia Hafizah, & Aisyah, A. (2023). Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam , 3(2), 114-129. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083