PATUTI, A.; AFIA HAFIZAH; AISYAH, A. Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam , v. 3, n. 2, p. 114-129, 9 Nov. 2023.