AQBAR, K.; SULKIFLI HERMAN; ARSAN, A. Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam , v. 2, n. 1, p. 13-36, 24 May 2022.