Patuti, A., Afia Hafizah and Aisyah, A. (2023) “Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam , 3(2), pp. 114-129. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083.