Aqbar, K., Sulkifli Herman and Arsan, A. (2022) “Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam , 2(1), pp. 13-36. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534.