Patuti, A., Afia Hafizah, and A. Aisyah. “Kedudukan Al-Tas‘īr Al-Jabarī Dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal Al-Ḍarar Al-Khāṣ Li Daf‘ Al-Ḍarar Al-‘Ām”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam , Vol. 3, no. 2, Nov. 2023, pp. 114-29, doi:10.36701/al-khiyar.v3i2.1083.