[1]
Faizal Amir 2023. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 9, 2 (Dec. 2023), 138-152. DOI:https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1110.