[1]
Anisatur Rohmah and Ahmad Musadad 2023. Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 9, 2 (Dec. 2023), 178-192. DOI:https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1140.