[1]
Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyuddin Abdullah and Muhammad Nirwan Idris 2020. Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 6, 2 (Dec. 2020), 159-186. DOI:https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.221.