[1]
Mahmuddin, R. 2018. Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 4, 1 (Jun. 2018), 97-104. DOI:https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.37.