[1]
Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar 2019. Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis . NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. 5, 2 (Dec. 2019), 88-105. DOI:https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77.