(1)
Imran Muhammad Yunus; Abdul Qadir Gassing; Muammar Bakry. Implementasi Rukhsah Syar’iyyah Dan Kaidah Al-Taisīr Bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. nukhbah 2023, 9, 288-307.