(1)
Mahmuddin, R. Faktor-Faktor Kebolehan Al-Mubtada Berupa Isim Nakirah Dalam Kajian Ilmu Nahwu. nukhbah 2018, 4, 97-104.