(1)
Dain Yunta, A. H. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah. nukhbah 2019, 5, 54-63.