(1)
Rachmat Bin Badani Tempo; Akhmad Hanafi Dain Yunta; Saifullah Bin Anshor. Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa. nukhbah 2019, 5, 106-124.