Muhammad, M., Muammar Bakry, & Andi Muhammad Akmal. (2023). Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), 308-327. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1056