Rosmita, R., Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, & Nasaruddin, N. (2023). Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfiʻī dan Imam Abū Ḥanīfah). NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), 218-239. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1129