Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, & Muammar Bakry. (2023). Implementasi Rukhsah Syar’iyyah dan Kaidah al-Taisīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), 288-307. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1131