Anisatur Rohmah, & Ahmad Musadad. (2023). Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), 178-192. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1140