Sari, H. (2017). Peningkatan Konsep Diri Mahasiswa melalui Komunikasi Interpersonal Pembimbing Akademik. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 3(1), 34-41. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.21