Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyuddin Abdullah, & Muhammad Nirwan Idris. (2020). Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 159-186. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.221