Mahmuddin, R. (2018). Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 4(1), 97-104. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.37