Nuraeni Novira, & Auliani Ahmad. (2019). Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), 15-25. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.57