Dain Yunta, A. H. (2019). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah. NUKHBATUL ’ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), 54-63. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.69