Azwar Iskandar, & Khaerul Aqbar. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 88-105. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77