Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, & Saifullah Bin Anshor. (2019). Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 106-124. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.86