MUHAMMAD MUNIR; MUHAMMAD NAJIB; AMALIA ISLAMIATI PUTRI; EFFIANA CAHYA NINGRUM; FATONAH SALFADILAH. Integrasi Pendidikan Akhlak dalam Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Metro Lampung. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 9, n. 2, p. 102-117, 22 Dec. 2023.