MUHAMMAD, M.; MUAMMAR BAKRY; ANDI MUHAMMAD AKMAL. Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 9, n. 2, p. 308-327, 21 Dec. 2023.